PARTNERZY

Informacja o PARTNERZE
FUHP LET SK WILGA ZBIGNIEW MRÓZ
LET SK WILGA
Zajmujemy się kompleksowo działalnością związaną z lotnictwem ultralekkim – szkolenie, technika.
Komplet informacji na stronie: www.szkolenieul.neostrada.pl
Informacja o PARTNERZE
AEROKLUB ELBLĄSKI
Aeroklub Elbląski jest stowarzyszeniem z tradycjami. Oferujemy kursy teoretyczne i praktyczne do licencji: pilota samolotowego [PPL(A)] i samolotów lekkich [LAPL (A)], a także pilota szybowcowego [SPL]. Nasza kadra instruktorska jest bardzo doświadczona, mamy u siebie także kilku mistrzów. W Elblągu latamy już od ponad 100 lat - dołącz do nas i Ty!
Zapraszamy do szkolenia w roku 2018!
Kontakt: biuro@aeroklubelblaski.pl, tel. 668049683
Informacja o PARTNERZE
AEROKLUB PODHALAŃSKI
Aeroklub Podhalański prowadzi szkolenia samolotowe do licencji turystycznej PPL(A). Szkolenie przebiega w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym. Po zaliczeniu egzaminu z wiedzy zdobytej na kursie teoretycznym rozpoczyna się szkolenie praktyczne na samolocie Cessna 152, 172. Szkolenie obejmuje między innymi podstawy pilotażu, loty po kręgu, strefy pilotażowe, loty samodzielne i loty po trasach nawigacyjnych na inne lotniska, również komunikacyjne. Praktyka kończy się, gdy uczeń-pilot wylata co najmniej 45 godzin lotu w tym 10 godzin samodzielnie i zdobędzie umiejętności przewidziane w programie.

Aeroklub Podhalański prowadzi szkolenie szybowcowe do licencji szybowcowej SPL. Uzyskanie licencji pilota szybowcowego składa się z kliku etapów. Pierwszym etapem jest tzw. szkolenie podstawowe (60 godzin szkolenia teoretycznego plus szkolenie praktyczne minimum 27 lotów z instruktorem oraz 5 samodzielnych). Praktyczne szkolenie podstawowe odbywa się na szybowcach Bocian metodą startu za samolotem holującym. Po ukończeniu szkolenia podstawowego można kontynuować w Aeroklubie Podhalańskim dalsze szkolenie: zadania z celności lądowania, nauka lotów termicznych i przelotów, loty na szybowcu jednomiejscowym itp. Szkolenie takie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Po pozytywnie zdanym egzaminie pilot otrzymuje licencje szybowcowa SPL uprawniającą do samodzielnego wykonywania lotów.

Aeroklub Podhalański prowadzi szkolenia samolotowe do licencji samolotowej LAP(L).Szkolenie przebiega w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym. Po zaliczeniu egzaminu z wiedzy zdobytej na kursie teoretycznym rozpoczyna się szkolenie praktyczne na samolocie Cessna 152. Szkolenie obejmuje między innymi podstawy pilotażu, loty po kręgu, strefy pilotażowe, loty samodzielne i loty po trasach nawigacyjnych na inne lotniska. Praktyka kończy się, gdy uczeń-pilot wylata co najmniej 30 godzin lotu w tym 6 godzin samodzielnie i zdobędzie

Informacja o PARTNERZE
UNITEDSKY
Firma Unitedsky Sp z o.o. rozpoczęła działalność na początku 2008r. uzyskując początkowo certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego na prowadzenie szkoleń teoretycznych na licencje i uprawnienia lotnicze dla pilotów samolotowych i śmigłowcowych.
Jako jeden z najbardziej prężnie działających ośrodków szkolenia na polskim rynku Ośrodek Unitedsky dąży do stworzenia optymalnej bazy metodycznej, gdyż właśnie takie podejście pozwala na utrzymanie bardzo wysokiego poziomu szkolenia zapewniającego dostosowanie do coraz bardziej rosnących wymogów, które musi spełniać personel lotniczy.
Zabezpieczeniem tego poziomu jest przede wszystkim optymalny dobór kadry dydaktycznej uczestniczącej bezpośrednio w procesie szkolenia. Są to najwyższej klasy specjaliści i praktycy w danych dziedzinach lotnictwa. Instruktorzy i wykładowcy stanowią bowiem gwarancję, że przekazywana wiedza jest aktualna, pełna i niezbędna dla kursantów.
Programy szkolenia są opracowywane i aktualizowane na podstawie obowiązujących przepisów i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego a tematy zajęć są ściśle określone co do zakresu i czasu trwania.
Oferta Ośrodka Szkolenia Lotniczego Unitedsky

Szkolenie Teoretyczne I Praktyczne Do Uzyskania Licencji Pilota Samolotowego PPL(A)
Szkolenie Teoretyczne Do Uzyskania Licencji Pilota Śmigłowcowego PPL(H)
Szkolenie Teoretyczne I Praktyczne Do Uzyskania Licencji Pilota Samolotowego CPL(A)
Szkolenie Teoretyczne Do Uzyskania Licencji Pilota Śmigłowcowego CPL(H)
Szkolenie Teoretyczne I Praktyczne Do Uzyskania Uprawnienia Instruktora samolotowego FI (A)
Szkolenie Teoretyczne Do Uzyskania Uprawnienia Instruktora śmigłowcowego FI (H)
Uprawnienie Do Wykonywania Lotów Nocnych VFR Na Samolotach
Wznowienia i Konwersje Uprawnień Zdobytych w Lotnictwie Państwowym Lub Kraju z Poza UE
Uprawnienie Do Lotów Na Samolotach Wielosilnikowych MEP(L)
Uprawnienie Do Lotów Według Przyrządów Na Samolotach IR(A)
Informacja o PARTNERZE
OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO CHARY RYSZARD CHARYTONOWICZ
Ośrodek Szkolenia założył emerytowany Cpt B787 PLL LOT. Oferujemy szkolenia do uprawnień UAP( L ) , INS ( A ) , wpisywanych do Świadectwa Kwalifikacji UACP.
Proponujemy również zainteresowanym podmiotom loty patrolowe , loty fotograficzne przy użyciu ręcznych urządzeń fotograficznych , holowanie banerów , holowanie szybowców jednomiejscowych ( bez wody ).
loading