Wykładowcy szkoły Avioner

Informacja o WYKŁADOWCY
PAWEŁ CHEDA
Jest cenionym meteorologiem i synoptykiem. Był szefem służb meteorologicznych wielu jednostek wojskowych. Zajmuje się obecnie zabezpieczeniem meteorologicznym działalności Sił Zbrojnych RP. Jest również Szefem Wyszkolenia Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Paweł Cheda
Meteorologia - UHP(L)
Meteorologia - UAVO-VLOS
Meteorologia - UAVO-BVLOS
Meteorologia - UAP(L)
Meteorologia - UAG(L)
Meteorologia - SPL
Meteorologia - PPL(A)
Meteorologia - LAPL(A)
Informacja o WYKŁADOWCY
PAWEŁ ŻAK
Jest cenionym i doświadczonym wykładowcą przedmiotów teoretycznych o technicznej temamtyce lotniczej. Należy do grona młodych polskich konstruktorów lotniczych. Jako członek Zespołu Konstrukcyjnego przy Politechnice Warszawskiej brał czynny udział w obliczeniach technicznych i projekcie skrzydeł, układów sterowania, opracowanie instrukcji, prób wytrzymałościowych obecnie produkowanego szybowca klasy światowej PW-5 oraz dwumiejscowego szybowca PW-6, za co otrzymał Specjalną Nagrodę Ministra Edukacji. Jest także czynnym pilotem. Posiada licencję samolotową PPL(A)
Paweł Żak
Zasady wykonywania lotów - UAVO-VLOS
Zasady wykonywania lotów - UAVO-BVLOS
Zasady lotu - UAP(L)
Zasady lotu - SPL
Zasady lotu - PPL(A)
Zasady lotu - LAPL(A)
Informacja o WYKŁADOWCY
MACIEJ LASEK
Jest znakomitym inżynierem, specjalizującym się w mechanice lotu, doktorem, nauk technicznych. Absolwent Międzynarodowych kursów poświęconych badaniom dużīch katastrof lotniczy i zarządzaniem badania takich zdarzeń. Posiada uprawnienia pilota szybowcowego i samolotowego.
Ma uprawnienia instruktora szybowcowego, motoszybowcowego i pilota doświadczalnego. Był także redaktorem naczelnym periodyku NIT - Nauka Innowacje i Technika.
Jako członek, a następnie wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych brał czynny udział w badaniach ponad 120 wypadków i incydentów lotniczych.
Obecny przewodniczący Państwowej Komisji badani wypadków Lotniczych jest najwyższym polskim autorytetem w dziedzinie badań wypadków lotniczych
Maciej Lasek
Ogólne bezpieczeństwo lotów
Bezpieczeństwo lotów - UHP(L)
Bezpieczeństwo lotów - UAP(L)
Informacja o WYKŁADOWCY
IRENEUSZ BOCZKOWSKI
Jest instruktorem samolotowym, szybowcowym oraz instruktorem na samolotach ultralekkich, był pilotem i mechanikiem balonowym. Posiada Licencję Part-66 na obsługę techniczną statku powietrznego oraz świadectwo Kwalifikacji mechanika poświadczenia statków powietrznych. Doświadczenie lotnicze zdobywał w Ośrodkach Szkolenia Lotniczego między innymi jako Kierownik Szkolenia Lotniczego. Był członkiem Kadry Narodowej w akrobacji szybowcowej i uczestnikiem mistrzostw Świata i Europy w tej dyscyplinie lotniczej. Nadal czynnie szkoli pilotów w akrobacji szybowcowej. Posiada złotą odznakę szybowcową z trzema diamentami. Jest absolwentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem Lotnictwa Cywilnego. Jest egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Ireneusz Boczkowski
Procedury w sytuacjach awaryjnych
Prawo Lotnicze - UHP(L)
Prawo Lotnicze - UAP(L)
Prawo lotnicze - UAG(L)
Informacja o WYKŁADOWCY
ALEKSANDER PYTEL
Młody, ambitny pilot samolotowy, latający zawodowo na samolocie Airbus A320, a wcześniej na Bombardierze Q400 i ATR 42/72, jest specjalistą w dziedzinie nawigacji lotniczej.
Absolwent studiów inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, specjalność awionika.
Jest także czynnym instruktorem samolotowym, szkolącym adeptów sztuki latania zarówno na samolotach jak i na symulatorach lotu do uprawnienia do lotów według przepisów IFR.
Aleksander Pytel
Procedury operacyjne LAPL(A)
Procedury operacyjne - PPL(A)
Planowanie i wykonanie lotu - PPL(A)
Planowanie i wykonanie lotu - LAPL(A)
Nawigacja - UHP(L)
Nawigacja - UAP(L)
Nawigacja - UAG(L)
Nawigacja - SPL
Nawigacja - PPL(A)
Nawigacja - LAPL(A)
Informacja o WYKŁADOWCY
RADOSŁAW JANUSZKIEWICZ
Jest znakomitym psychologiem i znawcą w zakresie medycyny i psychologii lotniczej. W wielu ośrodkach lotniczych wykłada między innymi Human Factor - czynnik ludzki.
Od wielu lat związany jest z kontrolą ruchu lotniczego gdzie szkoli personel w aspekcie psychologicznym związanym ze stresem w kontroli ruchu lotniczego. Jest pasjonatem medycyny zarówno konwencjonalnej jak i alternatywnej, a także wschodnich sztuk walki.
Radosław Januszkiewicz
Czynnik ludzki i ograniczenia organizmu
Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia - VLOS
Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia - BVLOS
Człowiek - możliwości, ograniczenia - UHP(L)
Człowiek - możliwości, ograniczenia - UAP(L)
Człowiek - możliwości, ograniczenia - UAG(L)
Człowiek - możliwości i ograniczenia - SPL
Człowiek - możliwości i ograniczenia - PPL(A)
Człowiek - możliwości i ograniczenia - LAPL(A)
Informacja o WYKŁADOWCY
MICHAŁ SZCZODROWSKI
Od ponad 25 lat modelarz, wychowanek modelarni lotniczej JARY, na warszwskim Ursynowie, uczestnik wielu zawodów i imprez modelarskich, począwszy od modeli latających na uwięzi, wolno latających a także modeli zdalnie sterowanych akrobacyjnych, Vice Mistrz Polski w klasie modeli akrobacyjnych F3A-klub w roku 2001. Pilot w zawodach międzynarodowych Aero Design w USA na Florydzie w kategorii samolotów udźwigowych, jako członek ekipy Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Współpracuje z ekipami telewizyjnymi przy produkcji ujęć lotniczych oraz z geodeatmi jako operator i konstruktor statków bezzałogowych. Posiadacz jednego z pierwszych uprawnień UAVO na samoloty oraz multikoptery do 25kg a także operator doświadczalny w klasie statków bezzałogowych bez limitu wagi. Obecnie kontynuuje zainteresowania lotnicze jako instruktor praktyczny i teoretyczny w klasie statków bezzałogowych a także poprzez zdobycie licencji pilota turystycznego PPL(A).
Michał Szczodrowski
Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym - VLOS
Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym - BVLOS
Prawo lotnicze - UAVO-BVLOS
Podstawy prawa lotniczego - UAVO-VLOS
Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne - UAVO-VLOS
Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne - UAVO-BVLOS
Informacja o WYKŁADOWCY
KLAUDIUSZ DYBOWSKI
Jest specjalistą w dziedzinie Służby Informacji Lotniczej oraz planowania lotów.
Klaudiusz Dybowski pracuje nieprzerwanie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od 37 lat.
W ciągu tych lat pracował w komórkach zajmujących się m.in. kontrolą ruchu lotniczego (TWR / APP), projektowaniem instrumentalnych procedur podejścia i odlotu, zarządzaniem przestrzenią powietrzną na poziomie strategicznym oraz zapewnianiem służby informacji lotniczej. W latach od 1992 do 2007 był szefem tej służby w Polsce. Brał udział w kilku dużych projektach m.in przy wprowadzaniu układu geodezyjnego WGS-84 w Polsce, wdrażaniu systemu ISO w AIS, zmianie AIP z 8. na 3. rozdziałowe. Jest także doświadczonym, wieloletnim wykładowcą przedmiotów związanych z lotnictwem.
Od 2010 roku pracuje w Ośrodku Szkolenia PAŻP, w którym prowadzi zajęcia z zakresu AIS, planu lotu, licencjonowania personelu ATS.
Klaudiusz Dybowski
Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego - SPL
Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego - PPL(A)
Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego - LAPL(A)
Informacja o WYKŁADOWCY
PIOTR BOROWIK
Doktor nauk humanistycznych, całą swoja karierę zawodową związany był ze szkolnictwem wyższym gdzie pracował jako adiunkt. Jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych. Był uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych i zespołów projektowych. Od około piętnastu lat związany z lotnictwem. Pilot szybowcowy i Zawodowy pilot samolotowy. Instruktor lotniczy. Wykładowca w wielu Aeroklubach i Szkołach lotniczych, gdzie poza zajęciami z wiedzy lotniczej, prowadzi zajęcia dla instruktorów z metodyki szkolenia, w szczególności procesu uczenia się i nauczania. Od dwóch lat związany zawodowo z lotnictwem i ze szkoleniami lotniczymi. Poza lataniem w wolnym czasie pasjonuje się malarstwem i podróżami.
Piotr Borowik
Procedury operacyjne - UAP(L)
Osiągi i planowanie lotu - UAP(L)
Informacja o WYKŁADOWCY
JERZY KĘDZIERSKI
Jest wybitnim inżynierem lotniczym. Jest jednym z głównych konstruktorów znanych polskich konstrukcji lotniczych takich jak szybowce ULS-PW, PW-2 Gapa, PW-3 Bakcyl oraz motoszybowiec PW-4 Pelikan
Jest również znakomitym pilotem doświadczalnym. Ma na swoim koncie obloty kilkudziesięciu konstrukcji lotniczych w tym szybowca klasy światowej PW-5.
W swoim dorobku instruktorskim ma ponad 30 wyszkolonych szybowników, szkoli również praktycznie szybowcowych pilotów doświadczalnych.
Jest także egzaminatorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie szybowcowych pilotów doświadczalnych. Od 2003 roku pracuje czynnie w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jest laureatem wielu znaczących nagród państwowych w zakresie techniki lotniczej
Jerzy Kędzierski
Procedury operacyjne - SPL
Planowanie i wykonanie lotu - SPL
Ogólna wiedza o samolocie - płatowiec - PPL(A)
Ogólna wiedza o samolocie - płatowiec - LAPL(A)
Obsługa statku powietrznego i wyposażenia - UAP(L)
Informacja o WYKŁADOWCY
ANDRZEJ STEFKO
Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie budowy silników lotniczych, Doktorem Nauk Technicznych, a także czynnym instruktorem szybowcowym. Od 25 lat czynnie szkoli młodych szybowników.
W sumie wylatał ponad 1600 godzin na szybowcach i motoszybowcach kilkudziesięciu typów. W dziedzinie lotów szybowcowych zdobył prestiżową Odznakę Szybowcową z Trzema Diamentami, jest także wyróżniony tytułem i odznaczeniem Mistrz Sportu Szybowcowego.
Prowadził też między innymi badania technicznych przyczyn wypadków lotniczych samolotów dużych prędkości.
Jest też autorem szeregu książek i publikacji w dziedzinie techniki lotniczej. Posiada również licencję samolotową PPL(A).
Andrzej Stefko
Ogólna wiedza o szybowcu
Ogólna wiedza o samolocie - napędy, instalacje, przyrządy - PPL(A)
Ogólna wiedza o samolocie - napędy, instalacje, przyrządy - LAPL(A)
Obsługa statku powietrznego i wyposażenia - UAP(L)
Nawigacja - SPL
Informacja o WYKŁADOWCY
PIOTR SADOWSKI
Od ponad 18 lat związany zawodowo z lotnictwem cywilnym jako inżynier systemów ATM w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jest współautorem wykorzystywanych przez komórkę AMC i służby ATS systemów planowania ruchu lotniczego i zarządzania przestrzenią powietrzną oraz projektantem platformy integracyjnej do wymiany danych o ruchu lotniczym i konfiguracji przestrzeni powietrznej z Eurocontrol Network Manager.
Od 10 lat wykłada na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej przedmiot Technika Komputerowa w Sterowaniu Ruchem Lotniczym. Wspiera Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego w zakresie działalności UAV m. in. prowadził grant rektorski obejmujący budowę autonomicznego UAV do celów transportowych.
W 2012 roku pracował w Instytucie Lotnictwa jako inżynier systemów sterowania w projekcie stratosferycznego samolotu bezzałogowego.
Jest czynnym instruktorem UAVO. Posiada uprawnienia UAV, MR 25kg i INS.
Pasjonat lotnictwa bezzałogowego z silnymi korzeniami modelarstwa.
Wolne chwile poświęca programowaniu mikrokontrolerów, podróżom motocyklowym i żeglarstwu.
Piotr Sadowski
Procedury operacyjne - UAVO-BVLOS
Osiągi i planowanie lotu - UAVO-BVLOS
Nawigacja w lotach bezzałogowych - UAVO-BVLOS
Informacja o WYKŁADOWCY
MAREK LEWANDOWSKI
Jest wysokiej rangi specjalistą w zakresie łączności radiowej w służbie kontroli ruchu lotniczego. Posiada uprawnienia radarowej kontroli zbliżania Warszawa - Okęcie. Jest zawodowym kontrolerem Ruchu Lotniczego, a także instruktorem w ośrodku kontroli Warszawa Zbliżanie na Okęciu. To właśnie między innymi jego głos będziesz słyszał w słuchawkach w samolocie kiedy będziesz prowadził korespondencję ze służbą kontroli ruchu lotniczego. Marek Lewandowski posiada też licencję samolotową PPL(A). Został uhonorowany dyplomem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Bila Clintona za organizację i zabezpieczenie podróży lotniczej do Polski w 1994 roku.
Marek Lewandowski
Łączność - UHP(L)
Łączność - UAP(L)
Łączność - UAG(L)
Łączność - SPL
Łączność - PPL(A)
Łączność - LAPL(A)
loading