Informacja o WYKŁADOWCY
ANDRZEJ STEFKO
Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie budowy silników lotniczych, Doktorem Nauk Technicznych, a także czynnym instruktorem szybowcowym. Od 25 lat czynnie szkoli młodych szybowników.
W sumie wylatał ponad 1600 godzin na szybowcach i motoszybowcach kilkudziesięciu typów. W dziedzinie lotów szybowcowych zdobył prestiżową Odznakę Szybowcową z Trzema Diamentami, jest także wyróżniony tytułem i odznaczeniem Mistrz Sportu Szybowcowego.
Prowadził też między innymi badania technicznych przyczyn wypadków lotniczych samolotów dużych prędkości.
Jest też autorem szeregu książek i publikacji w dziedzinie techniki lotniczej. Posiada również licencję samolotową PPL(A).

Przedmiot: Obsługa statku powietrznego i wyposażenia - UAP(L),
Wykład z kursów:
  • "UAP(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego" - program kursu 
  • "UAP(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego (kurs skrócony)" - program kursu 
  • "Odnowienie - kurs do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego - UAP(L)"
  • "Odnowienie - kurs do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego - UAP(L) - skrócony"
loading