Informacja o WYKŁADOWCY
ANDRZEJ STEFKO
Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie budowy silników lotniczych, Doktorem Nauk Technicznych, a także czynnym instruktorem szybowcowym. Od 25 lat czynnie szkoli młodych szybowników.
W sumie wylatał ponad 1600 godzin na szybowcach i motoszybowcach kilkudziesięciu typów. W dziedzinie lotów szybowcowych zdobył prestiżową Odznakę Szybowcową z Trzema Diamentami, jest także wyróżniony tytułem i odznaczeniem Mistrz Sportu Szybowcowego.
Prowadził też między innymi badania technicznych przyczyn wypadków lotniczych samolotów dużych prędkości.
Jest też autorem szeregu książek i publikacji w dziedzinie techniki lotniczej. Posiada również licencję samolotową PPL(A).

Przedmiot: Ogólna wiedza o samolocie - napędy, instalacje, przyrządy - PPL(A),
Wykład z kursów:
  • "PPL(A) - licencja pilota samolotowego turystycznego" - program kursu 
  • "PPL(A) - licencja pilota samolotowego turystycznego (kurs skrócony -1)" - program kursu 
  • "PPL(A) - licencja pilota samolotowego turystycznego (kurs skrócony -2) " - program kursu 
  • "Odnowienie - kurs Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A)"
  • "Odnowienie - kurs Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) - skrócony-1"
  • " Odnowienie - kurs Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) - skrócony-2"
  • "KWT 2024 - Pilota Samolotowego Turystycznego"
loading