Plik PDF Plik PDF

OŚWIADCZENIE

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt a oraz art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam że zostałem/am poinformowany że:

 1. Administratorem moich danych jest Syntecode Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-175) przy ul. Pilchowickiej 27/4, tel. +48514097300 E-mail: [email protected].
 2. Prezes Syntecode Sp. z o.o. wyznaczył osobę odpowiedzialną, z którym mogę się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania moich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
 3. Syntecode Sp. z o.o. przetwarza moje dane w celu realizacji zamówionego przeze mnie szkolenia online w szkole ATO Avioner.
 4. Syntecode Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do podmiotów trzecich oraz organizacji.
 5. Moje dane osobowe przechowywane w Rejestrze ATO Avioner nie będą niszczone, natomiast dokumenty z realizacji wykupionych/zamówionych szkoleń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje mi prawo do żądania od Syntecode Sp. z o.o.:
  1. dostępu do moich danych osobowych,
  2. sprostowania moich danych osobowych,
  3. usunięcia moich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, które podałem/am dobrowolnie.
 7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz mojej zgody na przetwarzanie.
 9. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, poza procesem realizacji szkoleń, w tym profilowaniu.
loading