Plik PDF Plik PDF

REGULAMIN UCZESTNIKA SZKOLENIA

Aktualizacja: 25.07.2023

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część serwisu internetowego www.avioner.pl, będącego platformą szkoleniową Ośrodka Szkolenia Lotniczego ATO Avioner, posiadającego certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego o numerze: PL/ATO - 53 na prowadzenie szkoleń teoretycznych do licencji i uprawnień wymienionych poniżej.

Serwis internetowy www.avioner.pl oferuje kursy STACJONARNE ONLINE z zakresu wiedzy wymaganej do uzyskania licencji:

 • Pilota samolotowego turystycznego PPL(A)
 • Pilota samolotowego turystycznego PPL(A) – kurs skrócony
 • Pilota samolotów lekkich LAPL(A)
 • Pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H)
 • Pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H) – kurs skrócony
 • Pilota szybowcowego SPL/LAPL(S)
 • Pilota szybowcowego SPL/LAPL(S) – kurs skrócony
 • Pilota balonowego BPL
 • Pilota balonowego BPL – kurs skrócony

Uprawnień wpisywanych do licencji:

 • Akrobacja szybowcowa
 • Certyfikat instruktora szybowcowego FI(S)

Świadectwa Kwalifikacji:

 • Pilota samolotów ultralekkich UAP(L)
 • Pilota śmigłowców ultralekkich UHP(L)
 • Pilota wiatrakowców UAG(L)

oraz sesji na życzenie:

 • indywidualne sesje zaliczeniowe
 • indywidualne sesje konsultacyjne

Prezentowane w wykładach i w czasie sesji online treści są zgodne z Programami szkolenia do ww. kursów zatwierdzonymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i zgodnymi z przepisami PART-FCL Unii Europejskiej oraz przepisami krajowymi, w odniesieniu do Świadectw Kwalifikacji.

Wykupując szkolenie do jednego z kursów skróconych potwierdzasz posiadanie jednej z licencji:

 • szkolenie do licencji pilota samolotowego PPL(A) - kurs skrócony 1 – posiadasz co najmniej jedną z licencji:
  • Pilota szybowcowego SPL lub LAPL(S)
  • Pilota balonowego BPL
 • szkolenie do licencji pilota samolotowego PPL(A) - kurs skrócony 2 – posiadasz co najmniej jedną z licencji:
  • Pilota śmigłowcowego PPL(H), LAPL(H) lub wyższą
 • szkolenie do licencji pilota śmigłowcowego PPL(H) - kurs skrócony 1 – posiadasz co najmniej jedną z licencji:
  • Pilota szybowcowego SPL lub LAPL(S)
  • Pilota balonowego BPL
 • szkolenie do licencji pilota śmigłowcowego PPL(H) - kurs skrócony 2 – posiadasz co najmniej jedną z licencji:
  • Pilota samolotowego PPL(A), LAPL(A) lub wyższą
 • szkolenie do licencji pilota szybowcowego SPL/LAPL(S) posiadasz co najmniej jedną z licencji:
  • Pilota samolotowego PPL(A) lub LAPL(A) lub wyższą
  • Pilota śmigłowcowego PPL(H) lub LAPL(H) lub wyższą
  • Pilota balonowego BPL
 • szkolenie do licencji pilota balonowego BPL posiadasz co najmniej jedną z licencji:
  • Pilota samolotowego PPL(A) lub LAPL(A) lub wyższą
  • Pilota śmigłowcowego PPL(H) lub LAPL(H) lub wyższą
  • Pilota szybowcowego SPL lub LAPL(S)
 • szkolenie skrócone do świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich UAP(L) – posiadasz co najmniej jedną z licencji/świadectw kwalifikacji:
  • Świadectwo Kwalifikacji Pilota śmigłowców ultralekkich UHP(L)
  • Świadectwo Kwalifikacji Pilota wiatrakowca UAG(L)
  • Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni PGP
  • Licencję Pilota samolotowego PPL(A) lub LAPL(A) lub wyższą
  • Pilota śmigłowcowego PPL(H) lub LAPL(H) lub wyższą
  • Pilota balonowego BPL
 • szkolenie skrócone do świadectwa kwalifikacji pilota śmigłowców ultralekkich UHP(L) – posiadasz co najmniej jedną z licencji/świadectw kwalifikacji:
  • Świadectwo Kwalifikacji Pilota samolotów ultralekkich UAP(L)
  • Świadectwo Kwalifikacji Pilota wiatrakowca UAG(L)
  • Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni PGP
  • Licencję Pilota samolotowego PPL(A) lub LAPL(A) lub wyższą
  • Pilota śmigłowcowego PPL(H) lub LAPL(H) lub wyższą
  • Pilota balonowego BPL
 • szkolenie skrócone do świadectwa kwalifikacji pilota śmigłowców ultralekkich UAG(L) – posiadasz co najmniej jedną z licencji/świadectw kwalifikacji:
  • Świadectwo Kwalifikacji Pilota samolotów ultralekkich UAP(L)
  • Świadectwo Kwalifikacji Pilota śmigłowców ultralekkich UHP(L)
  • Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni PGP
  • Licencję Pilota samolotowego PPL(A) lub LAPL(A) lub wyższą
  • Pilota śmigłowcowego PPL(H) lub LAPL(H) lub wyższą
  • Pilota balonowego BPL

Korzystając z serwisu www.avioner.pl akceptujesz zasady tego Regulaminu, oraz Politykę Prywatności.

Właścicielem serwisu www.avioner.pl zwanym dalej Ośrodkiem szkolenia AVIONER jest:

Syntecode Sp. z o.o.
ul. Pilchowicka 27, 02-175 Warszawa

NIP 527-269-62-19, REGON 14739999

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska.

Ceny kursów podane na stronie uwzględniają podatek VAT. O ile nie podano inaczej, stawka podatku VAT wliczana w cenę wynosi 23%.

Uczestnik szkoleń, będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 10 dni od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Usługodawcy pisemnego oświadczenia na adres podany pod zakładką „Kontakt”. Zgodnie z przepisami prawo to wygasa w momencie gdy użytkownik zacznie korzystać z wykupionych szkoleń.

Rejestracja użytkownika w serwisie www.avioner.pl wymaga wykupienia całego kursu, przedmiotu lub wykładu, jednego z proponowanych w formularzu pod zakładką „Chcę latać” lub zakupienia udziału w sesji konsultacyjnej. Zakładając nowe konto, uczestnik szkolenia uzyskuje dostęp do wykupionych wykładów, przedmiotów, całych kursów lub udziału w kupionym spotkaniu z wykładowcą. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

Nazwa konta (login) może być tylko adresem poczty internetowej rejestrującego się użytkownika i nie może ulec zmianie w okresie korzystania z serwisu www.avioner.pl. Nazwa konta nie będzie widoczna dla innych użytkowników serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła dostępu do serwisu.

Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte. Uczestnik szkolenia może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres Ośrodka Szkolenia ATO AVIONER podany w zakładce „Kontakt”. W przypadku rezygnacji z usługi po rozpoczęciu korzystania z niej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Szkolenia opłata za niewykorzystaną część szkolenia nie podlega zwrotowi.

Prawo do odstąpienia od świadczenia usługi szkolenia w zakresie wybranym/wykupionym przez Użytkownika zastrzega sobie również administracja Ośrodka Szkolenia ATO Avioner w przypadku nie przestrzegania przez słuchacza postanowień niniejszego Regulaminu.

Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi szkolenia następuje po wpłynięciu należności na konto Ośrodka Szkolenia ATO AVIONER (Syntecode Sp. z o.o.).

Zamówienia na sesje na życzenie wymagają opłaty najpóźniej w dniu następnym, a przy jej braku są usuwane z systemu po 48 godzinach od rejestracji i/lub zarezerwowaniu terminu spotkania.

Czas dostępu do wykupionego szkolenia, liczony od dnia aktywacji przez administrację ATO Avioner to:

 • szkolenie do licencji PPL(A), LAPL(A), PPL(H) 70 dni kalendarzowych
 • do licencji PPL(A) – kurs skrócony 1, PPL(H) – kurs skrócony 43 dni kalendarzowe
 • do licencji PPL(A) – kurs skrócony 2, PPL(H) – kurs skrócony 2 35 dni kalendarzowych
 • szkolenie do licencji SPL 60 dni kalendarzowych
 • szkolenie do licencji SPL – kurs skrócony 29 dni kalendarzowych
 • szkolenie do licencji BPL 60 dni kalendarzowych
 • szkolenie do licencji BPL – kurs skrócony 45 dni kalendarzowych
 • szkolenie do uprawnienia Akrobacja szybowcowa 10 dni kalendarzowych
 • szkolenie do Certyfikatu Instruktora Szybowcowego FI(S) 70 dni kalendarzowych
 • szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji UAP(L), UHP(L), UAG(L) 60 dni kalendarzowych
 • szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji UAP(L), UHP(L), UAG(L) - k. skrócone 42 dni kalendarzowe
 • sesja na życzenie (konsultacyjna / zaliczeniowa) wg wykupionych godzin

Wydanie zaświadczenia z ukończonego szkolenia może nastąpić nie wcześniej niż po:

 • szkolenie do licencji PPL(A), LAPL(A), PPL(H) 25 dniach kalendarzowych
 • szkolenie do licencji PPL(A) – kurs skrócony 1, PPL(H) – kurs skrócony 121 dniach kalendarzowych
 • do licencji PPL(A) – kurs skrócony 2, PPL(H) – kurs skrócony 2 16 dniach kalendarzowych
 • szkolenie do licencji SPL 20 dniach kalendarzowych
 • szkolenie do licencji SPL – kurs skrócony 17 dniach kalendarzowych
 • szkolenie do licencji BPL 20 dniach kalendarzowych
 • szkolenie do licencji BPL – kurs skrócony 12 dniach kalendarzowych
 • szkolenie do uprawnienia Akrobacja szybowcowa 2 dniach kalendarzowych
 • szkolenie do Certyfikatu Instruktora Szybowcowego FI(S) 30 dniach kalendarzowych
 • szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji UAP(L), UHP(L), UAG(L) 16 dniach kalendarzowych
 • szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji UAP(L), UHP(L), UAG(L) - k. skrócone 10 dniach kalendarzowych

od rozpoczęcia szkolenia.

Po wygaśnięciu czasu opłaconego szkolenia dostęp do wykładów zostanie zablokowany. Dane zapisane na koncie Uczestnika szkolenia nie są automatycznie usuwane po wygaśnięciu subskrypcji. Uczestnik szkolenia może zgłosić chęć usunięcia wszystkich danych osobowych a Ośrodek Szkolenia ATO AVIONER jest zobowiązany usunąć te dane. Nie dotyczy to jednak danych obejmujących proces szkolenia, które to informacje muszą być przechowywane przez okres pięciu lat, zgodnie z przepisami o licencjonowaniu PART-FCL.

Przedłużenie okresu szkolenia jest możliwe, pod warunkiem zachowania ciągłości kursu, poprzez skorzystanie z funkcjonalności w serwisie www.avioner.pl, gdzie indywidualnie każdy uczestnik kursu będzie informowany o zbliżającym się terminie zakończenia kursu – 25% czasu szkolenia przed datą zamknięcia dostępu. W profilu uczestnika szkolenia (po zalogowaniu i wybraniu kursu, w prawym górnym rogu ekranu) będzie wyświetlany komunikat o zbliżającym się terminie zakończenia kursu. Koszt wykupienia przedłużenia czasu trwania kursu jest szczegółowo podany w cenniku serwisu www.avioner.pl

W przypadku szkoleń dla osób niepełnoletnich zastrzegamy sobie prawo ich blokady, jeśli nie otrzymamy przedmiotowej "Zgody rodziców/opiekunów prawnych" w oryginale, podpisanej i potwierdzonej notarialnie, przesłanej pocztą tradycyjną w ciągu 10 dni od daty aktywacji kursu.

Rejestrując się w serwisie www.avioner.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Ośrodek Szkolenia ATO AVIONER zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z korzystaniem z serwisu www.avioner.pl, przesyłaniem informacji handlowych i reklamowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Uczestników szkolenia. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas informacji handlowych (w tym wiadomości o promocjach w serwisie) - możliwość korzystania z usługi nie jest uzależniona od zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.
Jednocześnie wyrażasz też zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych, tj. nazwisko i imię, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej partnerskim, certyfikowanym ośrodkom szkolenia lotniczego, zainteresowanym przedstawieniem Tobie oferty szkolenia praktycznego.

W czasie rejestracji na wybrane szkolenie w serwisie szkoły AVIONER, zobowiązujesz się do zamieszczenia zdjęcia swojej twarzy podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Wymóg ten wynika z potrzeby identyfikacji uczestnika szkolenia przez wykładowcę w czasie uczestnictwa w sesjach online.

Szczegółowe zasady wykorzystania Twoich danych reguluje Polityka Prywatności.

Materiały edukacyjne zawarte w serwisie www.avioner.pl są chronione prawem autorskim na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

Materiały edukacyjne udostępniane przez Ośrodek Szkolenia ATO AVIONER w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu. Uczestnik szkolenia (posiadający opłacony abonament) może drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

Poszczególne wykłady z oferowanych kursów mogą zawierać dodatkowe materiały do pobrania, które użytkownicy mogą rozpowszechniać. Materiały te mogą być rozpowszechniane pod warunkiem zachowania ich formy. Materiały, których rozpowszechnianie jest dozwolone będą zawierać informację o takiej możliwości.

W przypadku chęci wykorzystania zamieszczonych w serwisie www.avioner.pl materiałów, do których Ośrodek Szkolenia ATO AVIONER posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Ośrodka oraz zawarcie oddzielnej umowy.

Ośrodek Szkolenia ATO AVIONER zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń oraz modyfikowania w nich udostępnianych wykładów.

Korzystanie z serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych komputera:

 1. Używanie przeglądarki internetowej z obsługą html5 (np. Firefox, Chrome, EDGE) w najnowszej wersji.
 2. Brak blokady skryptów javascript w przeglądarce internetowej.

1. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA SZKOLENIA

UPRAWNIENIA OGÓLNE

Uczestnik szkolenia w okresie planowanych zajęć szkoleniowych ma prawo korzystania z internetowych:

 • pomocy dydaktycznych oraz środków audiowizualnych dostępnych w serwisie www.avioner.pl;
 • Instrukcji Szkoleniowej Ośrodka Szkolenia AVIONER, Instrukcji Operacyjnej Ośrodka Szkolenia AVIONER i innych źródeł informacji nawigacyjno-ruchowej w zakresie niezbędnym do poszerzania wiedzy teoretycznej, a udostępnianych na życzenie przez administrację www.avioner.pl.

Uczestnik podczas trwania kursu ma prawo zwracania się ze sprawami dotyczącymi jego szkolenia do instruktorów prowadzących wykłady do wybranego kursu, a w razie wykorzystania tej możliwości bez zadowalających go rezultatów, do Kierownika Szkolenia (HT).

Ośrodek Szkolenia ATO AVIONER wystawia uczestnikom szkolenia zaświadczenie o jego zakończeniu, wg wzoru załączonego do Instrukcji Szkoleniowej, zawierającego ocenę (zaliczone lub niezaliczone). Na żądanie uczestnika szkolenia, który nie ukończył szkolenia, Ośrodek Szkolenia AVIONER wystawia zaświadczenie o zakresie odbytego, nieukończonego (niezaliczonego) szkolenia, na podstawie raportów o zaliczeniach cząstkowych generowanych i przetrzymywanych przez serwis www.avioner.pl

Korzystanie z serwisu www.avioner.pl może być realizowane z użyciem komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu podłączonych do internetu. Poprawne odtwarzanie wykładów zależy od prędkości łącza internetowego użytkownika. Administracja ATO Avioner zaleca prędkość połączenia internetowego nie mniejszą niż 10 Mb/s (ściąganie) i 2 Mb/s (wysyłanie).

UPRAWNIENIA W TRAKCIE SZKOLENIA TEORETYCZNEGO

Podczas szkolenia teoretycznego uczestnik szkolenia ma prawo:

 • korzystania z pomocy instruktora szkolenia teoretycznego (GI), z każdego przedmiotu przy pokonywaniu trudności w rozumowaniu i opanowaniu wiadomości z tego przedmiotu;
 • zmiany terminu egzaminu zaliczającego przedmiot lub grupę tematyczną z przedmiotu, określonego w planie szkolenia teoretycznego (sesji online) albo decyzji Kierownika Szkolenia (HT) w sprawie dodatkowego egzaminu (poprawkowego);
 • wybrania formy indywidualnego zaliczania sesji online – sesja indywidualna zaliczeniowa (dodatkowa opłata).

UWAGA: Za zmianę terminu sesji online (egzamin zaliczający) na żądanie uczestnika szkolenia, jeżeli nie są uzasadnione chorobą uczestnika szkolenia lub innymi ważnymi udokumentowanymi przyczynami, Ośrodek Szkolenia ATO AVIONER może zażądać od uczestnika szkolenia dodatkowej opłaty, wg cennika obowiązującego w Ośrodku. Opóźnienie w szkoleniu, wynikłe z doszkalania lub spowodowane zmianą terminu egzaminu przez uczestnika szkolenia nie może być traktowane, jako zawinione przez Ośrodek Szkolenia ATO AVIONER za niedotrzymanie terminu zakończenia szkolenia.

Reklamacja składana przez Uczestnika szkolenia w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem wykupionego szkolenia powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 • nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
 • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 • podpis osoby składającej reklamację oraz datę pisma.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Ośrodka Szkolenia ATO AVIONER podany w zakładce „Kontakt”. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

2. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

2.1 OBOWIĄZKI OGÓLNE

UCZESTNIK SZKOLENIA MA OBOWIĄZEK:

 • stosowania się do planów szkolenia (sesji online i czasu trwania kursu online), dostarczonych albo podanych mu do wiadomości pocztą elektroniczną (szkolenia teoretycznego), punktualnego zgłaszania się na wszystkie planowane (zadeklarowane przez uczestnika), obowiązujące go zajęcia – sesje online;
 • użytkowania udostępnionych funkcjonalności serwisu www.avioner.pl w sposób bezpieczny dla systemu informatycznego;
 • stosowania się do innych ogólnie przyjętych norm i postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2 OBOWIĄZKI W TRAKCIE SZKOLENIA TEORETYCZNEGO

Uczestnik szkolenia teoretycznego STACJONARNEGO ONLINE ma obowiązek:

 • bieżącego przyswajania wiadomości zgodnie z przyznanym okresem szkolenia teoretycznego w serwisie www.avioner.pl;
 • obejrzenia tylko online wszystkich wykładów (w wymiarze minimum 80% sumarycznego czasu wszystkich wykładów kursu - system szkoły Avioner uwzględnia czas spędzony na oglądaniu, jeżeli przyspieszysz odtwarzanie, nie przyspieszy to osiągnięcia wymaganej oglądalności) i zdania osobiście wszystkich testów przypisanych do poszczególnych wykładów;
 • oglądania wykładów w ilości nie większej niż 8 godzin dziennie;
 • uczestniczenia osobiście w obowiązkowych zajęciach w terminach wymienionych w planach szkolenia – sesje online;
 • pozostawania na wizji w czasie sesji online na życzenie prowadzącego wykładowcy (posiadać urządzenie wyposażone w mikrofon i kamerę).

UWAGA 1: uczestnik sesji online ma obowiązek angażowania się w jej przebieg poprzez bezzwłoczne udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do niego personalnie przez wykładowcę. Rażący brak odpowiedzi na bezpośrednie pytania wykładowcy w czasie sesji online daje prowadzącemu prawo do wykluczenia z udziału w teście końcowym tego słuchacza. Skutkuje to dla tego słuchacza obowiązkiem ponownego przystąpienia do sesji w następnym, planowanym terminie.

UWAGA 2: uczestnik sesji online ma obowiązek samodzielnego rozwiązywania testu końcowego-zaliczeniowego. Podczas rozwiązywania tego testu użytkownik zobowiązuje się udostępniać wykładowcy obraz z kamery swojego urządzenia. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego wykładowcę, w czasie sesji online, angażowania osób trzecich przez słuchacza do odpowiadania na pytania testu zaliczeniowego ma on prawo wykluczyć go z dalszych odpowiedzi na pytania testu i nie zaliczyć wyniku końcowego sesji.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Warunkiem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w wybranym kursie jest przejście/obejrzenie wszystkich wykładów szkolenia online w wymiarze minimum 80% sumarycznego czasu wszystkich wykładów kursu (tam zaliczenie testów etapowych) oraz zaliczenie wszystkich sesji online kończących każdy przedmiot egzaminem w przyznanym czasie dostępności do systemu www.avioner.pl. Oglądanie wykładów nie może być realizowane na więcej niż jednym urządzeniu jednocześnie.

UWAGA: w przypadku nie zaliczenia testu końcowego w sesji online uczestnik ma możliwość drugiego uruchomienia tego testu w tej samej sesji. Nie zaliczenie drugiej próby testu w jednej sesji online pozwala słuchaczowi jeszcze raz uczestniczyć w następnej/kolejnej sesji online z tego przedmiotu. W przypadku powtórzenia się tej sytuacji w drugiej sesji online, słuchacz jest zobowiązany do wykupienia ponownego szkolenia z przedmiotu. Wówczas uczestnik musi ponownie obejrzeć wszystkie wykłady tego przedmiotu, zaliczając testy do wykładów i ponownie uczestniczyć w sesji online z udziałem wykładowcy w teście końcowym z opcją dwóch podejść do testu.

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować zakłócenia w poprawnym funkcjonowaniu serwisu www.avioner.pl, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym uczestnikom szkolenia. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, zgromadzonych w serwisie www.avioner.pl, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Ośrodka Szkolenia ATO AVIONER lub pobierających z nich dane.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA SZKOLENIA AVIONER

Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO AVIONER nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z serwisu www.avioner.pl pozostające po stronie użytkownika, tj. niewłaściwe oprogramowanie, sprzęt lub łącze internetowe. Administracja szkoły dba, aby serwis www.avioner.pl działał niezawodnie. Niemniej jednak dopuszczamy możliwość zaistnienia krótkich przerw technicznych w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych.

W sytuacji powstania przerw dłuższych niż 12 godzin w pracy serwisu www.avioner.pl deklarujemy rekompensaty poprzez wydłużenie czasu dostępu do wykupionych szkoleń. Wszystkie rekompensaty będą realizowane na wniosek użytkownika w czasie do pięciu dni roboczych od daty zaistnienia awarii.

Ośrodek Szkolenia ATO AVIONER zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi. Niniejsza wersja Regulaminu jest obowiązująca.

loading