ZOBACZ PREZENTACJĘ KURSU ATPL(A)
 • ATPL(A) - Licencja pilota samolotowego liniowego

  Szkolenie do licencji ATPL(A) może rozpocząć posiadacz licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) lub wyższej, samolotowej.
  Dla posiadaczy licencji PPL(A) szkolenie w ATO Avioner obejmuje 675 godzin i jest realizowane w czterech fazach:
  - Faza I - samokształcenie zdalne - wykłady na platformie Avioner
  - Faza II - samokształcenie zdalne - materiały do czytania i zdawania testów
  - Faza III - sesje on-line - szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym z poszczególnych przedmiotów
  - Faza IV - sesje on-line - szkolenie zdalne z obszaru 100 KSA
  - Po zaliczeniu czwartej fazy szkolenia otrzymasz certyfikat ukończenia kursu ATPL(A).
  - Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia na anglojęzycznej wersji serwisu szkoły Avioner - avioner.eu.
 • PPL(A) - Licencja pilota samolotowego turystycznego

  To szkolenie dla osób, które ukończyły 16 lat lub więcej, brak górnej granicy wieku. Ta licencja to przepustka do spełniania marzeń, ale również warunek wstępny do dalszego kształcenia w zdobywaniu zawodu pilota. Szkolenie obejmuje 100 godzin zajęć teoretycznych online, a po otrzymaniu certyfikatu ukończenia kursu teoretycznego można zacząć loty szkoleniowe w wybranym ośrodku szkolenia praktycznego. Minimalna liczba godzin lotów w szkoleniu praktycznym to 45. Zapraszamy!

  - Kurs skrócony -1 - dedykowany jest tylko posiadaczom jednej z licencji: SPL lub BPL. Zapraszamy!
  - Kurs skrócony -2 - dedykowany jest tylko posiadaczom jednej z licencji: PPL(H), LAPL(H) lub CPL(H). Zapraszamy!
 • LAPL(A) - Licencja pilota samolotów lekkich

  Licencję tą można otrzymać mając ukończone 17 lat, ale szkolenie praktyczne można zacząć po ukończeniu 16 lat. Szkolenie teoretyczne jest ekwiwalentne ze szkoleniem do licencji PPL(A). Zapraszamy!
 • PPL(H) - Licencja pilota śmigłowcowego turystycznego

  Licencję tę można otrzymać mając ukończone 17 lat, ale szkolenie praktyczne można zacząć po ukończeniu 16 lat. Jeśli planujesz zdobyć zawód pilota śmigłowcowego to po licencji PPL(H) będziesz jeszcze szkolić się do licencji zawodowej CPL(H). Zapraszamy!

  - Kurs skrócony -1 - dedykowany jest tylko posiadaczom jednej z licencji: SPL, LAPL(S) lub BPL. Zapraszamy!
  - Kurs skrócony -2 - dedykowany jest tylko posiadaczom jednej z licencji: PPL(A), LAPL(A), CPL(A) lub ATPL(A). Zapraszamy!
 • BPL - Licencja pilota balonowego

  To szkolenie dla osób, które ukończyły 16 lat lub więcej, brak górnej granicy wieku. Ta licencja to sposób na najbardziej szlachetne latanie, z wykorzystaniem tylko sił natury, żywiołu powietrza. Szkolenie obejmuje 66 godzin zajęć teoretycznych online, a po otrzymaniu certyfikatu ukończenia kursu teoretycznego można zacząć loty szkoleniowe w wybranym ośrodku szkolenia praktycznego. Jeśli wybrany ośrodek zgodzi się, będziesz mógł szkolić się równolegle, a więc zacząć latać w trakcie szkolenia teoretycznego.

  - Kurs skrócony -1 - dedykowany jest tylko posiadaczom jednej z licencji: SPL lub PPL(A) / PPL(H). Zapraszamy!
 • SPL - Licencja pilota szybowcowego

  To pierwszy krok w karierze pilota. Szkolenie teoretyczne możesz rozpocząć mając ukończone 14 lat życia. Obejmuje ono 72 godziny zajęć teoretycznych online, a po otrzymaniu certyfikatu ukończenia kursu teoretycznego będziesz mógł rozpocząć loty szkoleniowe w wybranym Aeroklubie. Minimalna liczba godzin lotu w szkoleniu praktycznym to 15.Zapraszamy!

  - Kurs skrócony, szkolenie to dedykowane jest tylko posiadaczom co najmniej jednej z licencji: PPL(A), PPL(H), LAPL(A), LAPL(H), BPL. Zapraszamy!
 • Akrobacja szybowcowa

  Do szkolenia w akrobacji może być dopuszczona osoba, która spełnia następujące warunki:
  • posiada ważną licencję pilota szybowcowego,
  • musi mieć wykonane co najmniej 40 godzin czasu lotu lub co najmniej 120 startów po uzyskaniu licencji, w charakterze pilota dowódcy szybowca,
  • posiada kwalifikacje do wykonywania lotów na danym typie statku powietrznego i co najmniej 5 startów i lądowań w ostatnich 14 dniach przed rozpoczęciem szkolenia.
 • FI(A) - Uprawnienie instruktora samolotowego

  Kandydat ubiegający się o wydanie tego uprawnienia:
  • musi mieć ukończone 18 lat;
  • musi otrzymać rekomendację wybranego ośrodka szkolenia samolotowego, uzyskaną w czasie ostatnich 12 miesięcy.
  • przed przystąpieniem do szkolenia teoretycznego w ATO Avioner kandydat musi:
   • w czasie 6 miesięcy przed wykonaniem kontroli wykonać 5 godz. nalotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych
   • zaliczyć w okresie 6 miesięcy poprzedzających szkolenie lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym do szkolenia instruktorów zgodnie z FCL.905.FI lit. j), którego celem jest określenie, czy kandydat może rozpocząć szkolenie.
  • Ponadto osoba ubiegająca się o uprawnienie FI(A) musi posiadać licencję CPL(A) lub będąc posiadaczem licencji PPL(A) musi spełnić wszystkie poniższe wymagania:
   • zdać egzamin z wiedzy teoretycznej na licencję CPL, do którego można podejść bez odbycia szkolenia z wiedzy teoretycznej na licencję CPL i który nie liczy się do wydania licencji CPL; oraz
   • wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy;
   • wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a);
   • wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach;
   Powyższe wymagania dla posiadaczy licencji PPL(A) nie dotyczą osób chcących prowadzić szkolenia wyłącznie do licencji LAPL(A).
  Kurs FI(A) podzielony jest na 2 części - część wykładową i część seminaryjną. Po zaliczeniu części wykładowej, składającej się z oglądania wykładów i rozwiązywania testów, wszyscy ubiegający się o zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego do tego uprawnienia, zobligowani są do uczestnictwa w 100 godzinach zajęć seminaryjnych, zarówno w roli prezentera jak i słuchacza.
  Zapraszamy!
 • FI(A) - Seminarium instruktorskie

  - Seminarium instruktorów samolotowych w ATO Avioner realizowane jest zdalnie i zgodnie z wymogami przepisów PART-FCL.
  - Aby zaliczyć seminarium uczestnik szkolenia musi obejrzeć 6 wykładów o różnej tematyce, oraz uczestniczyć w 1 godzinie sesji on-line, jako warsztatów w grupie roboczej z prowadzącym instruktorem.
  - Treść wykładów seminarium stanowi wybór materiału z Programu szkolenia instruktorów FI(A), oraz Programu szkolenia do licencji PPL(A).
  - Czas trwania jednego wykładu to 60 minut. Każdy wykład kończy się testem po 5 pytań.
  - Uczestnik, aby zaliczyć seminarium musi również pozytywnie zdać (z wynikiem minimum 80%) test końcowy po sesji online.
  - ATO AVIONER wydaje zaświadczenie uczestnikom seminarium po zaliczeniu całego zakresu szkolenia, jak opisano wyżej.
  Zapraszamy!
 • FI(S) - Uprawnienie instruktora szybowcowego

  Kandydat ubiegający się o wydanie tego uprawnienia musi mieć:
  • ukończone 18 lat;
  • czynną licencję pilota szybowcowego SPL;
  • doświadczenie w lotach szybowcowych (jako dowódca) co najmniej 100 godzin i 200 startów;
  • rekomendację wybranego ośrodka szkolenia szybowcowego, uzyskaną w czasie ostatnich 12 miesięcy.
  Kurs FI(S) podzielony jest na 2 części - część wykładową i część seminaryjną. Po zaliczeniu części wykładowej, składającej się z oglądania wykładów i rozwiązywania testów, wszyscy ubiegający się o zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego do tego uprawnienia, zobligowani są do uczestnictwa w 30 godzinach zajęć seminaryjnych, zarówno w roli prezentera jak i słuchacza.
  Zapraszamy!
 • FI(S) - Seminarium instruktorskie

  - Seminarium instruktorów szybowcowych w ATO Avioner realizowane jest zdalnie i zgodnie z wymogami przepisów SFCL.
  - Aby zaliczyć seminarium uczestnik szkolenia musi obejrzeć 6 wykładów o różnej tematyce, oraz uczestniczyć w 1 godzinie sesji on-line, jako warsztatów w grupie roboczej z prowadzącym instruktorem.
  - Treść wykładów seminarium stanowi wybór materiału z Programu szkolenia instruktorów FI(S), oraz Programu szkolenia do licencji SPL.
  - Czas trwania jednego wykładu to 60 minut. Każdy wykład kończy się testem po 5 pytań.
  - Uczestnik, aby zaliczyć seminarium musi również pozytywnie zdać (z wynikiem minimum 80%) test końcowy po sesji online .
  - ATO AVIONER wydaje zaświadczenie uczestnikom seminarium po zaliczeniu całego zakresu szkolenia, jak opisano wyżej.
  Zapraszamy!
 • UAP(L) - Świadectwo kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich

  Kandydat ubiegający się o wydanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego musi mieć:
  • ukończone 16 lat;
  • w przypadku kandydatów niepełnoletnich - zgoda opiekunów prawnych;
  • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie;
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego teoretycznego i praktycznego.
  - Kurs skrócony - dedykowany jest tylko posiadaczom (ważnej) jednej z licencji: PPL(A), PPL(H), LAPL(A), LAPL(H), SPL, LAPL(S), BPL lub świadectwa kwalifikacji: UACP, PGP, UAGP. Zapraszamy!
 • UHP(L) - Świadectwo kwalifikacji pilota śmigłowca ultralekkiego

  Kandydat ubiegający się o wydanie tego Świadectwa Kwalifikacji musi mieć:
  • ukończone 16 lat;
  • w przypadku kandydatów niepełnoletnich - zgoda opiekunów prawnych;
  • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie;
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego teoretycznego i praktycznego.
  - Kurs skrócony - dedykowany jest tylko posiadaczom (ważnej) jednej z licencji: PPL(A), PPL(H), LAPL(A), LAPL(H), SPL, LAPL(S), BPL lub świadectwa kwalifikacji: UACP, PGP, UAGP. Zapraszamy!
 • UAG(L) - Świadectwo kwalifikacji pilota wiatrakowców

  Kandydat ubiegający się o wydanie Świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego na wiatrakowcu o maksymalnej masie startowej MTOM do 560 kg (UAGP) z wpisywanym uprawnieniem podstawowym do pilotowania wiatrakowców lądowych (UAG(L)) musi:
  • mieć ukończone 16 lat;
  • w przypadku kandydatów niepełnoletnich - zgoda opiekunów prawnych;
  • posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie;
  • posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego teoretycznego i praktycznego
  • zaliczyć egzamin teoretyczny i praktyczny na świadectwo kwalifikacji UAGP z uprawnieniem podstawowym UAG(L)
  - Kurs skrócony - dedykowany jest tylko posiadaczom (ważnej) jednej z licencji: PPL(A), PPL(H), LAPL(A), LAPL(H), SPL, LAPL(S), BPL lub świadectwa kwalifikacji: UACP, PGP, UAGP. Zapraszamy!
 • Odnowienie certyfikatu

  Usługa odnowienia certyfikatu szkolenia teoretycznego dedykowana jest absolwentom kursów ukończonych w ATO Avioner i może być przeprowadzona tylko raz dla danego szkolenia. Dotyczy tylko tych absolwentów, których certyfikat traci ważność w ciągu najbliższych 30 dni lub krócej oraz tych, których certyfikat stracił ważność nie wcześniej niż 24 miesięce temu. Odnowienia te dotyczą następujących szkoleń:
  • SPL...................... Licencja Pilota Szybowcowego
  • PPL(A)................. Licencja Pilota Samolotowego
  • PPL(H)................. Licencja Pilota Śmigłowcowego
  • UAP(L)................ Świadectwo Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego
  • UHP(L)................ Świadectwo Kwalifikacji Pilota Śmigłowca Ultralekkiego
  • UAG(L)................ Świadectwo Kwalifikacji Pilota Wiatrakowca
  Proces odnawiania certyfikatu szkolenia teoretycznego w ATO Avioner składa się z następujących etapów:
  1. Weryfikacja stanu wiedzy kandydata z poszczególnych przedmiotów kursu podczas procedury odnowienia certyfikatu szkolenia,
  2. Doszkolenie z przedmiotów, w których wynik testu weryfikującego wiedzę wyniósł poniżej 80%,
  3. Zestawienie działań kandydata przez ATO Avioner w formę Indywidualnego Programu Szkolenia (IPS),
  4. Wystawienie przez ATO Avioner nowego certyfikatu szkolenia.
  Aby skorzystać z usługi odnowienia certyfikatu szkolenia zaloguj się na swoje konto w tym serwisie, jeżeli ukończyłeś szkolenie nie wcześniej niż 3 lata temu, w menu znajdziesz odsyłacz do zakupu tej usługi.
 • Konsultacje na życzenie

  Konsultacje na życzenie to oferta dla osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy lotniczej w bezpośrednim kontakcie z wykładowcami szkoły Avioner.
  Usługę tę dedykujemy również osobom przygotowującym się do egzaminów państwowych, a także studentom kierunków lotniczych.
  Wykładowcy szkoły Avioner to wysokiej klasy specjaliści w zagadnieniach, które wykładają na dostępnych tutaj szkoleniach lotniczych, często z doświadczeniem akademickim.
  Oferta jest elastyczna w uzgadnianiu terminów, bo daty i godziny spotkań są negocjowalne, a więc wspólnie ustalane przez zainteresowaną osobę oraz wybranego wykładowcę.
  Czas wyprzedzenia w składaniu zapytań o taką sesję to minimum 24 godziny.
  Kwoty opłat za godzinne spotkanie online są ustalane indywidualnie przez wykładowców, a widoczne w procesie składania zapytania.
  Zapraszamy!
 • KWT PPL(A)

  Jest to weryfikacja kompetencji pilotów samolotowych licencjonowanych. Sprawdzenie wiadomości odbywa się raz na rok, co wynika z procedur operacyjnych każdej szkoły lotniczej/ośrodka. Obejmuje ona zakres wiedzy dotyczący licencji lotniczej, którą aktualnie posiadasz.
 • KWT SPL

  Jest to weryfikacja kompetencji pilotów szybowcowych licencjonowanych. Sprawdzenie wiadomości odbywa się raz na rok, co wynika z procedur operacyjnych każdej szkoły lotniczej/ośrodka. Obejmuje ona zakres wiedzy dotyczący licencji lotniczej, którą aktualnie posiadasz.
 • Szkoła lotnicza Avioner przygotuje Cię do praktycznej nauki latania.
 • Nie musisz czekać na termin rozpoczęcia kursu, nie musisz nigdzie jeździć na zajęcia.
 • Każdy wykład możesz oglądać i słuchać dowolną ilość razy i w dowolnym miejscu, o dogodnej dla Ciebie porze.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydrukujesz u siebie, będzie ono podpisane elektronicznie.
 • Przed egzaminem państwowym każdy absolwent dostanie bezpłatnie dostęp do wykładów ukończonego kursu.
 • Andrzej Stefko - 60 lat na skrzydłach
  Posłuchaj wspomnień jednego z najlepszych polskich szybowników. Wieloletniego instruktora szybowcowego w aeroklubie warszawskim. Barwne przygody i opisy prawdziwych zdarzeń!
 • Polska jest najpiękniejsza
  Latanie weekendowe to nowy trend w lotnictwie sportowym w Polsce. To magnes na integrację środowiska i ciekawy sposób na promocję. Zapraszamy.
 • Loty międzynarodowe w ruchu niekontrolowanym VFR
  Zrobiłeś licencje pilota, masz wylatanych sporo godzin, a jeszcze nie byłeś zagranicą. Obejrzyj ten film. Tu się dowiesz o najważniejszych aspektach lotu międzynarodowego w ruchu niekontrolowanym.
 • Przelot na lotnisko kontrolowane w locie VFR
  Tu dowiesz się o najważniejszych faktach przygotowania i wykonania lotu samolotem sportowym na lotnisko kontrolowane. Polecamy to wszystkim pilotom zainteresowanym przypomieniem sobie tej wiedzy. Zapraszamy.
 • Zjawiska niebezpieczne dla lotnictwa - burze
  Zjawiska niebezpieczne dla lotnictwa - burze
 • Latanie w górach
  Wprowadzenie do nauki latania w górach, szkoła bieszczadzka.
 • Szybowcowe Latanie Zawodnicze - Mistrzostwa Świata w Australii
  Mistrzostwa Świata Juniorów w Australii
 • Loty międzynarodowe w ruchu niekontrolowanym VFR
  Zrobiłeś licencje pilota, masz wylatanych sporo godzin, a jeszcze nie byłeś zagranicą. Obejrzyj ten film. Tu się dowiesz o najważniejszych aspektach lotu międzynarodowego w ruchu niekontrolowanym.
SPRAWDŹ JAKOŚĆ NASZYCH SZKOLEŃ
loading