Informacja o WYKŁADOWCY
MACIEJ LASEK
Jest znakomitym inżynierem, specjalizującym się w mechanice lotu, doktorem, nauk technicznych. Absolwent Międzynarodowych kursów poświęconych badaniom dużīch katastrof lotniczy i zarządzaniem badania takich zdarzeń. Posiada uprawnienia pilota szybowcowego i samolotowego.
Ma uprawnienia instruktora szybowcowego, motoszybowcowego i pilota doświadczalnego. Był także redaktorem naczelnym periodyku NIT - Nauka Innowacje i Technika.
Jako członek, a następnie wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych brał czynny udział w badaniach ponad 120 wypadków i incydentów lotniczych.
Obecny przewodniczący Państwowej Komisji badani wypadków Lotniczych jest najwyższym polskim autorytetem w dziedzinie badań wypadków lotniczych

Przedmiot: Ogólne bezpieczeństwo lotów,
Wykład z kursów:
loading